Өлчөө приборлорун калибрлөө

КӨП БЕРИЛГЕН СУРООЛОР