Кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кесиптик кайра даярдоо борбору

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн демилгеси жана Россиянын мамлекеттик стандартын колдоо боюнча 1995-жылдын сентябрында Кыргызстандарттын базасында Россиянын мамлекеттик стандартын стандартташтыруу, метрология жана сертификациялоо академиясынын Кыргыз филиалы түзүлгөн.

Андан ары Академиянын филиалы кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кесиптик кайра даярдоо борбору болуп кайра түзүлгөн.

Адистерди даярдоодо окутуучулардын жогорку деңгээли бар. Сабактарды өткөрүүгө Стандартташтыруу жана метрология борборунун күчтүү, алдынкы адистери , Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин, Аккредитациялоо борборунун күчтүү алдынкы адистери тартылат.

Борбордо окутуу төмөнкү багыттары боюнча жүргүзүлөт:

- аккредитациялоо,

- метрология,

- стандартташтыруу,

- тастыктоо,

- ТС техникалык регламенттери,

- лабораториялык сыноолор,

- СМК,

- Эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздук.

 

Түзүлүш:

Байланыштар:

720040, Бишкек ш., Панфилов көч., 197(2-корпус, Токтогул көчөсү тарабынан кире бериш). centr-pk22@mail.ru Тел: +996 (312)62-37-24 Тел:+996 (312)66-38-99

Иш-чаралар

Стандартташтыруу

Улуттук стандарттарды иштеп чыгуу программасы жана стандартташтыруу боюнча документтерди кабыл алуу жана бекитүү жол-жоболору

Метрология

Улуттук стандарттарды иштеп чыгуу программасы жана стандартташтыруу боюнча документтерди кабыл алуу жана бекитүү жол-жоболору

Продукцияны сыноо

продукциянын сапат жана коопсуздук талаптарына шайкештигин тастыктоо тартиби

Сертификация жана декларация

Белгиленген сапат жана коопсуздук талаптары менен продукцияны тастыктоо тартиби

Кызмат көрсөтүүлөрдүн прейскуранты ... (бөлүмчөлөр)

Баалар тизмесин жүктөп алыңыз