Кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кесиптик кайра даярдоо борбору

Урманбетов Джекшенбек Аширбекович

КЫРГЫЗСТАНДАРТ Стандартташтыруу жана метрология боюнча

борборунун алдындагы Кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана

кесиптик кайра даярдоо борборунун директору

тел: +996(312)62-37-04(внутр 2-23) факс:+996(312)66-13-67

Базарбаева Нургуль Мейманкуловна

КЫРГЫЗСТАНДАРТ Стандартташтыруу жана метрология боюнча

борборунун алдындагы Кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана

кесиптик кайра даярдоо борборунун директорунун орун басары

тел: +996(312)66-38-99(внутр 2-23) факс:+996(312)66-13-67