Токмок сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу

Стандартташтыруу жана метрология боюнча борборунун Токмок сыноо, сертификаттоо

жана метрология борбору.

Токмок ССМБру Кыргыз Республикасынын 10.02.2012ж. №85 Токтомунун негизинде

бирдиктүү реестрге ылайык төмөнкү мамлекеттик акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтөт.:

- Механикалык чоңдуктарды ченөө;

- Геометриялык чоңдуктарды өлчөө;

- Электрдик жана магниттик чоңдуктарды өлчөө;

- Температуралык жана теплофизикалык чоңдуктарды ченөө;

- Көлөмдү өлчөө.

- Салмак көлөмүн өлчөө.

- ЕАЭБ шайкештик декларацияларын каттоо

СИ текшерүү боюнча метрологиялык бөлүмдүн ишинин бекитилген багыттары

Байланыштар:

724900, Токмок ш., Шаршеналиева к. 54а, tokmok_cism@mail.ru тел: (3138) 3-51-00

Иш-чаралар

Стандартташтыруу

Улуттук стандарттарды иштеп чыгуу программасы жана стандартташтыруу боюнча документтерди кабыл алуу жана бекитүү жол-жоболору

Метрология

Улуттук стандарттарды иштеп чыгуу программасы жана стандартташтыруу боюнча документтерди кабыл алуу жана бекитүү жол-жоболору

Продукцияны сыноо

продукциянын сапат жана коопсуздук талаптарына шайкештигин тастыктоо тартиби

Сертификация жана декларация

Белгиленген сапат жана коопсуздук талаптары менен продукцияны тастыктоо тартиби

Кызмат көрсөтүүлөрдүн прейскуранты ... (бөлүмчөлөр)

Баалар тизмесин жүктөп алыңыз