Кыргызстандарттын Басым эталондук лабораториясын аккредитациялоо жаатын бекемдөө жана кеңейтүү

Борбордук Азия өлкөлөрүндө айнек суюк термометрлерин калибрлөө боюнча лабораториялар аралык салыштыруу

Бир алкак, бир жол

Техникалык жөнгө салуу жана метрология боюнча Федералдык агенттиктин (Росстандарт) жана Кыргызстандарттын делегаттары менен эки тараптуу жолугушуусу

Ислам өлкөлөрүнүн стандарттар жана метрология институтунун (SMIIC) Башкы Ассамблеясынын 18- отурумуна катышуу тууралуу.

Россия Федерациясы менен Кыргыз Республикасы техникалык жөнгө салуу жаатында кызматташуу улантууда

TK4 «Маалымат жана окутуу» ТК2 «Мыйзамдык метрология»

Айыл чарба продукциясынын экспортун илгерилетүү боюнча Борбор Азия жумушчу тобунун жетинчи отуруму

Кыргызстандарттын Басым эталондук лабораториясын аккредитациялоо жаатын бекемдөө жана кеңейтүү

Борбордук Азия өлкөлөрүндө айнек суюк термометрлерин калибрлөө боюнча лабораториялар аралык салыштыруу

Статистика

CCMБ багынычтары

 • Талас сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.
 • Нарын сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.
 • Чолпон - Ата сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.
 • Кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кесиптик кайра даярдоо борбору
 • Бишкек сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.
 • Каракол сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.
 • Ош сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.
 • Кара-Балта ССМБ мамлекеттик ишканасы
 • Токмок сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.
 • Жалал-Абад сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.
 • Баткен сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.