Текстиль жана жеңил өнөр жай боюнча экинчи Кыргыз - Корей Бизнес - Форуму

Кыргызстандарттын адистери менен ISO өкүлдөрүнүн ортосунда видеоконференция өткөрүү жөнүндө маалымат

Каракол жана Чолпон-Ата Кыргызстандарттын сыноо, сертификаттоо жана метрология борборунун метрологиялык лабораторияларында ички аудит"

Кыргызстанда биокоопсуздукту өнүктүрүү: тажрыйба жана келечек пландар

Сапат жана коопсуздук: жашоонун жогорку стандарттарына жол!

«Электр транспорт саясаты боюнча билим берүү» кыргыз-корей программасы ишке кирди

Кыргызстандарт гендердик аспектилерди эске алган стандарттар жана стандарттарды иштеп чыгуу жөнүндө декларацияга кол койду

Текстиль жана жеңил өнөр жай боюнча экинчи Кыргыз - Корей Бизнес - Форуму

Кыргызстандарттын адистери менен ISO өкүлдөрүнүн ортосунда видеоконференция өткөрүү жөнүндө маалымат

Статистика

CCMБ багынычтары

 • Талас сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.
 • Нарын сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.
 • Чолпон - Ата сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.
 • Кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кесиптик кайра даярдоо борбору
 • Бишкек сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.
 • Каракол сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.
 • Ош сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.
 • Кара-Балта ССМБ мамлекеттик ишканасы
 • Токмок сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.
 • Жалал-Абад сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.
 • Баткен сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.