Каракол сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу метрология боюнча борборунун «Караколдогу сыноо сертификатоо жана метрология борбору» аймактык бөлүкчө мамлекеттик мекемеси, төмөндөгү акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтарды (КР Өкмөтүнүн 10.02.2012 №85 токтому менен бекитилген Бирдиктүү реестринин)  негизинде көрсөтөт:

-Механикалык чоңдуктарды өлчөө;

-Геометриялык чоңдуктарды өлчөө;

-Электрдик жана магниттик чоңдуктарды өлчөө;

-Температура жана жылуулук физикалык чоңдуктарды өлчөө;

-Көлөмдөрдү өлчөө;

-Сыноо жабдууларын жана техникалык диагностикалык каражаттарын            аттестациялоо;

-Өлчөө каражаттарын текшерүү жана калибрлөө;

-Кызмат көрсөтүүлөрдүн шайкештигин  ыктыярдуу түрдө тастыктоо;

-Продукциянын шайкештигин тастыктоо боюнча декларацияны каттоо

Ченөө каражаттарын текшерүү боюнча метрологиялык бөлүмдүн ишинин бекитилген багыттары

Байланыштар:

722200,

Каракол ш.,Тюпская к. 3

kacism@mail.ru

тел: (3922) 3-07-83; 3-08-44

Факс: (3922) 3-07-83

Иш-чаралар

Стандартташтыруу

Улуттук стандарттарды иштеп чыгуу программасы жана стандартташтыруу боюнча документтерди кабыл алуу жана бекитүү жол-жоболору

Метрология

Улуттук стандарттарды иштеп чыгуу программасы жана стандартташтыруу боюнча документтерди кабыл алуу жана бекитүү жол-жоболору

Продукцияны сыноо

продукциянын сапат жана коопсуздук талаптарына шайкештигин тастыктоо тартиби

Сертификация жана декларация

Белгиленген сапат жана коопсуздук талаптары менен продукцияны тастыктоо тартиби

Кызмат көрсөтүүлөрдүн прейскуранты ... (бөлүмчөлөр)

Баалар тизмесин жүктөп алыңыз