Баткен сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Стандартташтыруу жана метрология борборунун Баткен сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.

Баткен сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору (ССМБ) өз алдынча юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин алдындагы Стандартташтыруу жана метрология боюнча борборго (СМБ) түздөн-түз баш ийет.

     Өз ишин толук чарбалык эсепте жүзөгө ашырат.

Баткен ССМБ төмөнкү мамлекеттик акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтөт:

     1.ыктыярдуу негизде кызмат көрсөтүүлөрдү жана продукцияларды сертификациялоо;

     2.ченөө каражаттарын текшерүү, анын ичинде:

     - механикалык чоңдуктарды өлчөө каражаттары (автомобилдик таразалары, салмактык дозаторлор, товардык таразалар, лабораториялык таразалар, салмактар, медициналык чоңдордун жана балдардын таразалары);

     - басымды өлчөө каражаттары (манометрлер, тонометрлер ж. б.);

     - электр чоңдуктарын өлчөө каражаттары (амперметрлер, вольтметрлер, электр энергиясын эсептегичтер, Омметрлер, жерге туташтырууну өлчөгүчтөр ж. б.);

     - көлөмдү, чыгымдоону жана сыйымдуулукту өлчөө каражаттары (отун-таркатуучу колонкалар, ченегичтер, тиричилик газ эсептегичтери ж. б.);

     - физикалык-химиялык чоңдуктарды өлчөө каражаттары жана медициналык жабдуулар (ЭКГ, ростомер, стерилизатор, термостат, муфель меши, лабораториялык центрифуга, пипетка дозаторлору ж. б.);

     - геометриялык чоңдуктарды өлчөө каражаттары (штангенциркулдар, Микрометрлер, сызгычтар, брустук метрлер ж. б.);

     Баткен ССМБ 4 түзүмдүк бөлүмү бар, анын ичинде метрология бөлүмү, продукцияларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сертификациялоо сектору, бухгалтерия жана эксплуатациялык-чарбалык кызмат:

     - катчы-иш-кагаздарын жүргүзүүчү Тажибаева Айгул Мамарасуловна,                            тел.0(3655) 5-01-83, Тел. моб. 0779 164 222.

Байланыштар:

720200,

г.Кадамжай,ул.Жалилова,

batcism@mail.ru

тел: (3655)5-01-83

Факс: (3655) 5-01-83

Иш-чаралар

Стандартташтыруу

Улуттук стандарттарды иштеп чыгуу программасы жана стандартташтыруу боюнча документтерди кабыл алуу жана бекитүү жол-жоболору

Метрология

Улуттук стандарттарды иштеп чыгуу программасы жана стандартташтыруу боюнча документтерди кабыл алуу жана бекитүү жол-жоболору

Продукцияны сыноо

продукциянын сапат жана коопсуздук талаптарына шайкештигин тастыктоо тартиби

Сертификация жана декларация

Белгиленген сапат жана коопсуздук талаптары менен продукцияны тастыктоо тартиби

Кызмат көрсөтүүлөрдүн прейскуранты ... (бөлүмчөлөр)

Баалар тизмесин жүктөп алыңыз