Баткен сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.

Умаров Курсан Узакбаевич

КЫРГЫЗСТАНДАРТ Стандартташтыруу жана метрология боюнча

борборунун алдындагы  Баткен сыноо, сертификаттоо

жана метрология борборунун директору 

тел: +996(3655)5-01-83 факс:+996(3655)5-01-83