Токмок сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору.

Жансеитов Шабданбек Каныбекович

КЫРГЫЗСТАНДАРТ Стандартташтыруу жана метрология боюнча

борборунун алдындагы  Токмок сыноо, сертификаттоо

жана метрология борборунун директору 

тел: +996(3138)6-46-61