Электрдин жана убакыттын эталондук лабораториясынын КАБдын аккредитациялоо аттестаты

Электрдин жана убакыттын эталондук лабораториясынын КАБдын аккредитациялоо аттестаты