01. Салмак жана тараза лабораториясы

Жетекчиси:  Котова Екатерина Витальевна, тел. 0(312) 66-02-38, факс: 0(312) 66-13-67, e-mail: mass@nism.gov.kg

Салмак лабораториясы боюнча маалымат:

Тараза таштары - алардын бетин манжа издери менен булгабоо үчүн кол капсыз жылаңач колдорго тийүүгө болбойт, бул алардын массасын көбөйтөт. Ошондой эле металл же таш беттерине жана бири-биринин үстүнө коюуга болбойт, сүрүлүү жана чийилген жерлер, алардын массасын азайтып, Бети бузулган жерде коррозияга алып келиши мүмкүн.  

Тараза таштарын  колдонуучулар үчүн маалымат

Тараза-кардардын аймагында орнотулган жерде гана калибрленет. Калибровкалоодан кийин тараза башка жерге которулса, анда таразаны  тууралоо талап кылынат. Эгерде тараза башка кабатка же башка имаратка көчүрүлсө, анда калибрловкалоонун жыйынтыктары жараксыз болуп калат.

Тараза колдонуучулар үчүн маалымат

 

 

Салмак лабораториясынын маалыматтарына шилтемелер:

 

    Салмак өлчөө

 

Метрологиялык байкоо жүргүзүү маалыматы

 

Салыштыруу маалыматы

 

  Электрондук кезек