Өлчөө каражаттарын калибровкалоосуна арыз

Өлчөө каражаттарын калибровкалоосуна арыз берүү үчүн, актуалдуу арыздын колдонмосун жүктөп алып, аны толтуруңуз жана тиешелүү лабораториялардын  почталарына (e-mail) кат жөнөтүңүз.

 

Өлчөө каражаттарын калибровкалоого арыз колдонмосу

 

                                                   Лабораториялардын почталары:

1.      Салмак жана тараза лабораториясы                       mass@nism.gov.kg

2.      Температура жана нымдуулук лабораториясы     temperature@nism.gov.kg

3.      Узундук лабораториясы                                          length@nism.gov.kg

4.      Басым лабораториясы                                             pressure@nism.gov.kg

5.      Суюктук көлөмү лабораториясы                            ph.chem@nism.gov.kg

6.    Электр жана убакыт лабораториясы                      frequency@nism.gov.kg