06 Электр жана убакыт лабораториясы

Жетекчиси: Абасбекова Эльмира Шабданбековна, тел. 0(312) 66-01-17, факс: 0(312) 66-13-67. e-mail: frequency@nism.gov.kg 


Электр жана убакыт лабораториясынын маалыматына шилтемелер:

Метрологиялык байкоо жүргүзүү маалыматы

Салыштыруу маалыматы

Иш чөйрөсү

Секундомер колдонуучулары үчүн маалымат