05. Суюктук көлөмү лабораториясы

Руководитель: Карымшакова Жылдыз Ильясовна., тел. 0(312) 62-57-15, факс: 0(312) 66-13-67, e-mail: ph.chem@nism.gov.kg 


Суюктуктук көлөмү лабораториясы боюнча маалымат:

Калибровкалоогө келген айнек идиштер жаракалардын жана сыныктардын жоктугуна, тазартылган суу менен тазалыгы текшерилет, булгануулар табылган учурда химиялык идиштер кайрадан тазалоого кайтарылат. Калибровкалоонүн алдында химиялык идиш тазартылган суу менен жуулат, кургатылат, андан кийин, климатка көнүүгө жок дегенде 3-4 саат коюлат.

Айнек өлчөөчү идиш-өзүнчө идиште ташылышы керек, аны менен иштөөдө анын морттугун эстен чыгарбоо зарыл.

Айнек идиштерди колдонуучулар үчүн маалымат

Калибровкалоогө келген дозаторлар механикалык бузуулардын жоктугуна, өлчөө каражаттарынын жылчыксыздыгына текшерилет, аларды резина мээлейлерин кийип спирт менен тазалайт, анткени өлчөө каражаттары биологиялык коркунучтуу

материалдар менен лабораторияларда колдонулат. Калибровкалоо алдында көнүү үчүн түнгө же  жок дегенде 3-4 саатка  калтырылат.

Пипеткалуу дозаторлар калибровкага келгенге чейин дезинфекциялык эритмелер менен иштетилиши керек. Ошондой эле тиешелүү учтарды камсыз кылуу талап кылынат бир каналга 10 даана.

Механикалык дозатырларды колдонуучулар үчүн маалымат.

 

Суюктуктук көлөмү лабораториясы маалыматына шилтемелер:

Метрологиялык байкоо жүргүзүү маалыматы

Салыштыруу маалыматы

Иш чөйрөсү (өлчөө мүмкүнчүлүктөрү)Иш чөйрөсү (өлчөө мүмкүнчүлүктөрү)

Электрондук кезек