Главная / Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү тууралуу

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү тууралуу

Кыргыз Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрине киргизилген Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү тууралуу