Өлчөө каражаттарын калибровкалоо

Өлчөө каражаттарын калибровкалоосуна арыз


01.Салмак жана тараза лабораториясы

02.Температура жана нымдуулук лабораториясы

03.Узундук лабораториясы

04.Басым лабораториясы

05.Суюктуктук көлөм лабораториясы

06.Электр жана убакыт лабораториясы


Эталондук лабораторияларды DAkkS аккредитациялоо аттестаты

Узундуктун эталондук лабораториясынын КАБ дын аккредитациялоо аттестаты

Электрдин жана убакыттын эталондук лабораториясынын КАБдын аккредитациялоо аттестаты

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эталондук лабораторияларды DAkkS -аккредитациялоо тармагы

Узундук лабораториясын аккредитациялоо тармагы

Электр жана убакыт лабораториясын аккредитациялоо тармагы.

Эталондук лабораториялардын иш чөйрөсү

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керектөө сурамжылоо анкетасы

Даттануулар жана дооматтар