Туристтик-экскурсиялык комплекстин кызматына сертификация берүү

Байланыштар: 0(312) 66-37-65, 66-08-78, e-mailbicism@mail.ru

Туристтик-экскурсиялык комплекстин кызмат көрсөтүүлөрүн сертификациялоо – кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатынын Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан стандарттардын жана ченемдердин талаптарына шайкештигин документтештирүү жол-жобосу.

Туристтик-экскурсиялык кызмат – калктын жана чет өлкөлүк жарандардын туристтик-экскурсиялык кызмат көрсөтүүлөргө болгон керектөөлөрүн канааттандырууга багытталган ишканалар менен уюмдардын иши.

Туристтик тейлөө – туристтердин/экскурсанттардын тиешелүү керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн туристтик ишкананын ишинин натыйжасы.

Иш чөйрөсү

Туристтик-экскурсиялык комплекстин кызматтарын сертификациялоо үчүн документтердин тизмеси

Заявка