Кыргыз Республикасындагы башкаруу тутумунун стандарттарынын тизмеси

Кыргыз Республикасындагы башкаруу системалары үчүн кабыл алынган стандарттар

Стандарттын саны жана версиясы

Стандарттын аталышы

Кыргыз Республикасынын аймагында кабыл алынган (буйрук)

Стандартка окшош

Аймакта/уюмда колдонулат

Эскертүү

1

ISO 9001:2015

Сапатты башкаруу системалары. Талаптар

КМС ГОСТ Р

ISO 9001:2016 Буйрук № 6-СТ 01.21.2016-ж.

ISO 9001:2015

 

 

2

ISO 14001:2015

Курчап турган чөйрөнү башкаруу системалары. Талаптар жана жетекчилик

ISO 14001:2018 Буйрук № 13-СТ 22.03.2018-ж.

ГОСТ 14001:2016

 

КМС

ISO 14001:2009 ордуна

3

ISO 22000:2018

(HACCP)

Азык-түлүк коопсуздугун башкаруу системалары

КМС ИСО

22000:2019

Буйрук № 27-СТ 15.05.2019-ж.

ISO 22000:2018

 

КМС

ГОСТ Р ISO 22000:2007 ордуна

4

ISO/TS 22003:2013

Азык-түлүк коопсуздугун башкаруу системалары. Тамак-аш азыктарынын коопсуздугунун менеджмент системасынын аудитин жана сертификациясын жүргүзгөн органдарга талаптар

КМС ISO/TS 22003:2017

Буйрук № 38-СТ 1.06.2017-ж.

 

 

КМС/ISO TS 22003:2009 ордуна

5

ИСО 22006:2009

Сапатты башкаруу системасы. ИСО 9001:2008 айыл чарба продукцияларына колдонуу боюнча көрсөтмөлөр

KМС ИСO

22006:2012

Буйрук № 53-ст. 17.07.2012-ж.

ISO 22006:2009

Айыл чарба тармагындагы бардык уюмдарга жана бизнес-коомчулукка тиешелүү

02.01.2013 жылдан баштап биринчи жолу киргизилген

6

ISO 19011:2011

Башкаруу системаларын текшерүү боюнча көрсөтмө

ГОСТ Р ISO 19011:2012

(Буйрук № 29)

KМС ISO

19011:2019

Буйрук № 27-СТ

15.05.2019-ж.

ISO 19011:2011

 

ГОСТ Р ИСО 19011:2003 ордуна

ГОСТ ИСО 19011-2013 ордуна

7

ISO 9004:2018

Сапатты башкаруу. Уюмдун сапаты. Уюмдун туруктуу ийгилиги үчүн жетекчилик.

КМС ГОСТ Р ISO 9004:2020

Буйрук № 02

15.01.2020-ж.

ГОСТ Р ИСО 9004:2019

Бардык уюмдарга тиешелүү.

КМС

ГОСТ Р ИСО 9004-2010 ордуна

8

ISO 39001:2012

Жол коопсуздугун башкаруу системасы (ЖКБ). Талаптар жана колдонуу боюнча көрсөтмө.

КМС ГОСТ Р ИСO 39001:2020 Буйрук № 02 15.01.2020-ж.

ГОСТ Р ИСО 39001:2014

Жол кыймылын башкаруу системалары менен өз ара аракеттенген мамлекеттик жана жеке уюмдарга тиешелүү

биринчи жолу киргизилген

9

ISO 22301:2012

Үзгүлтүксүз бизнес башкаруу системалары.

Жалпы талаптар.

КМС ГОСТ Р

ИСО 22301:2020 Приказ №02

от.15.01. 2020 г. 

 

ГОСТ Р ИСО 22301:2014

Бизнес коомчулугу

биринчи жолу киргизилген

10

ISO 27001:2016

Маалымат технологиялары.

Коопсуздук ыкмалары. Маалыматтык коопсуздукту башкаруу системалары.

КМС СТБ ISO/IEC

27001:2020

Приказ № 02

от.15.01. 2020 г.

 

СТБ ISO/IEC 27001-2016

 

КЫРГ

ГОСТ Р

ИСО/МЭК 27001-

2006 ордуна

 

11

ISO 31000:2009

Тобокелдиктерди башкаруу.

Принциптер жана нускамалар.

КМС ISO

31000:2010

Приказ №103-СТ от 08.12.2010

 

ISO 31000:2009

 

биринчи жолу киргизилген

12

ISO 37001:2016

Паракорчулукка каршы башкаруу системалары

КМС ISO

37001:2019

Приказ №27-СТ от 15.05.2019

 

ISO 37001:2016

 

биринчи жолу киргизилген

13

ISO 45001:2018

Эмгекти коргоо жана коопсуздукту башкаруу системаларына талаптар жана аларды колдонуу боюнча жетекчилик

КМС ISO 45001:2020

Приказ №5-СТ от

15.02.2020

 

ISO 45001:2018

 

биринчи жолу киргизилген

14

ISO 50001:2019

Энергияны башкаруу системалары. Талаптар жана колдонмо.

КМС СТБ ISO/IEC

50001:2013

Приказ № 66

от.9.10. 2013 г.

 

СТБ ISO/IEC 50001-2013

 

биринчи жолу киргизилген