Таластагы сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору

Жумалиев Казакбай Жузулбекович

КЫРГЫЗСТАНДАРТ Стандартташтыруу жана метрология боюнча

борборунун алдындагы  Таластагы сыноо, сертификаттоо

жана метрология борборунун директору 

тел: +996(3422)5-27-44 факс:+996(3133)6-24-96