Ош сыноо, сертификаттоо жана метрология борборунун директору

 

Нышанбаев Беделбай Анарбаевич

КЫРГЫЗСТАНДАРТ Стандартташтыруу жана метрология боюнча

борборунун алдындагы  Ош сыноо, сертификаттоо

жана метрология борборунун директору

тел: +996(3222)8-62-07 факс:+996(3222)8-62-07