Бишкек сыноо, сертификаттоо жана метрология борбору

Соороноев Эркин Керимбаевич

КЫРГЫЗСТАНДАРТ Стандартташтыруу жана метрология боюнча

борборунун алдындагы  Бишкек сыноо, сертификаттоо

жана метрология борборунун директору 

тел: +996(312)66-37-65 факс: +996(312)66-13-67