Сыноо жабдууларын градирдөө жана аттестациялоо бөлүмү

Бөлүм башчысы: Байдуев Анварбек Кыдыкбаевич, тел. 0(312) 66-26-20 , e-mail: bicism@mail.ru

Сыноо  жабдууларын  градирдөө  жана аттестациялоо  бөлүмү текшерүү/калибрлөө, ченөө каражаттарын калибрлөө, сыноо жабдууларын сертификациялоо жана техникалык диагностика боюнча кызматтарды көрсөтөт.

Иш чөйрөсү

Даттанууларды кароонун тартиби