Геометриялык жана механикалык ченөө лабораториясы

 

Жетекчи: Марсельев Адилет, тел. 0(312) 66-26-20, e-mail: adil.marselev@gmail.com

Геометриялык жана механикалык ченөө лабораториясы геометриялык өлчөө приборлорун, механикалык өлчөө приборлорун, көлөм, убакыт жана кыймыл параметрлерин өлчөөчү приборлорду текшерүү боюнча кызмат көрсөтөт.

Ошондой эле лаборатория өлчөө приборлорун калибрлейт

Иш чөйрөсү

Аккредиттөө Аттестаты

Даттанууларды кароонун тартиби