Физика-химиялык ченөө лабораториясы

Жетекчи: Табулло Ольга Борисовна, тел. 0(312) 66-14-57, e-mail: fizhim.bcis@gmail.com

Физика-химиялык ченөө лабораториясы физикалык-химиялык каражаттарды, оптикалык жана оптикалык-физикалык өлчөө приборлорун текшерүү жана суюктуктун аз көлөмүн өлчөө боюнча кызматтарды көрсөтөт.

Ошондой эле лаборатория өлчөө приборлорун калибрлейт

Иш чөйрөсү

Даттанууларды кароонун тартиби