Байланыш

Айтмурзаева Динара Турдакуновна

КЫРГЫЗСТАНДАРТ

Стандартташтыруу жана метрология боюнча борборунун 

Стандартташтыруу башкармалыгынын начальниги

тел: +996 (312) 66-04-08

Касымова Хайра Тохтахуновна

КЫРГЫЗСТАНДАРТ

Стандартташтыруу жана метрология боюнча борборунун 

Стандартташтыруу бөлүм башчысы

тел: +996 (312) 62-57-