ХАЛАЛ ПРОДУКЦИЯЛАРДЫН ЖАНА КЫЗМАТТАРДЫН СЕРТИФИКАЦИЯСЫ

Байланыштар: 0(312) 66-08-78, e-mail: bicism@mail.ru

0(504) 70-30-70  Калиева Аспира Замировна - Продукциялардын шайкештигин тастыктоо башкармалыгынын начальниги

Халал продуктуларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн сертификациялоо – бул өндүрүлгөн продукциянын, чийки заттын, көрсөтүлүүчү кызматтардын жана ишкердиктин (ишкердиктин) Халал стандарттарынын талаптарына жана Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуучу ченемдик укуктук актыларына ылайык келүүсүн документтештирүү жол-жобосу.

Халал сертификаты – продукциянын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн Халал стандарттарына шайкештигин тастыктаган документ.

Иш чөйрөсү

Ченемдик-укук акт

Халал продукцияларын жана кызматтарды сертификациялоо үчүн документтердин тизмеси

Билдирме