Мунайзаттарды сыноо лабораториясы

Байланыш үчүн: тел.: 0(312) 62-58-06, e-mail: bicism@mail.ru

Мунайзаттарды сыноо лабораториясы мунайзаттардын продукцияларына алардын

техникалык регламенттердин, стандарттардын жана башка ченемдик документтердин

талаптарына шайкештигин тастыктоо максатында сыноо жүргүзө

Иш чөйрөсү

Лабораториялык текшерүү үчүн арыз

Кардарлардан түшкөн даттанууларды кароонун тартиби