Машина куруу комплексинин жана эмеректерди сыноо лабораториясы

Байланыш үчүн: тел.: 0(312) 62-58-06, e-mail: bicism@mail.ru

 

Машина куруу комплексинин жана эмеректерди сыноо лабораториясыалардын техникалык регламенттердин, стандарттардын жана башка ченемдик документтердин талаптарына шайкештигин тастыктоо максатында машина куруу комплексинин жана эмеректердин продукцияларына сыноо жүргүзөт

Иш чөйрөсү

Лабораториялык текшерүү үчүн арыз

Кардарлардан түшкөн даттанууларды кароонун тартиби