Тамак-аш жана айыл чарба азыктарын сыноо лабораториясы

Байланыш үчүн: тел.: 0(312) 62-58-06, e-mail: bicism@mail.ru

Тамак-аш жана айыл чарба азыктарын сыноо лабораториясы техникалык регламенттердин, стандарттардын жана башка ченемдик документтердин талаптарына ылайык продукциянын коопсуздугунун жана сапатынын көрсөткүчтөрүн аныктоо максатында тамак-аш, Айыл чарба продукцияларына сыноо жүргүзөт

 

 

Иш чөйрөсү

Лабораториялык текшерүү үчүн арыз

Кардарлардан түшкөн даттанууларды кароонун тартиби