Ченемдик-укуктук актылар

КР ӨТ 2019-жылдын 2-сентябры № 446

КР ӨТ 2020-жылдын 17-декабры № 614

КР ченөө бирдейлигин камсыз кылуу жөнүндө мыйзамы

КР техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө КР Мыйзамы

КР ӨТ  № 49 Өлчөө каражаттарын текшерүүчүлөргө аттестация өткөрүүнүн тартибин бекитүү жөнүндө

КР ӨТ 119 КР чоңдуктарды жазуу жана колдонуу эрежелери жөнүндө жобону чектөө тууралуу

КР ӨТ № 637 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр (жумуштар) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоонун тартибин бекитүү жөнүндө..

КР ӨТ №85 бирдиктүү реестрди бекитүү жөнүндө.

КР ӨТ №303 Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө

КР ӨТ №441 Чоңдуктар бирдиктеринин улуттук эталондорун бекитүү, Кыргыз Республикасынын улуттук эталондорунун мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө

КР ӨТ №464 сыноолорду жүргүзүүгө укук берүүнүн жана укукту кайра алып коюунун тартибин бекитүү жөнүндө