Главная / 2023-жылдын 11-12-май күндөрү «Ак-Жалга» ЖАКда сүттү кайра иштетүү жана сүт азыктарын өндүрүү тармагында кызматкерлер үчүн эл аралык стандарт боюнча окуу өттү.

2023-жылдын 11-12-май күндөрү «Ак-Жалга» ЖАКда сүттү кайра иштетүү жана сүт азыктарын өндүрүү тармагында кызматкерлер үчүн эл аралык стандарт боюнча окуу өттү.

2023-жылдын 11-12-май күндөрү «Ак-Жалга» ЖАКда сүттү кайра иштетүү жана сүт азыктарын өндүрүү тармагында кызматкерлер үчүн эл аралык стандарт боюнча окуу өттү.


11 мая, 2023

2023-жылдын 11-12-май күндөрү «Ак-Жалга» ЖАКда сүттү кайра иштетүү жана сүт азыктарын өндүрүү тармагында кызматкерлер үчүн эл аралык стандарт боюнча окуу өттү.