ЦЕНТР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ ПРИ

МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗСТАНДАРТ

Телефон:

+996(312)661367

Whatsapp 0777976888

E-mail:

nism@nism.gov.kg

 

Менеджмент тутумдарынын,шайкештикти баалоо,талдоо жана өнүгүү башкармалыгы

 

 

 Сапат жаатындагы КМШ сыйлыгы

 

 

 

Башкаруунун негизги милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат :

 

-экономикалык өсүшкө өбөлгө башкаруу системасын иштеп чыгуу,сапатын жакшыртуу, Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн мүлк жана кызмат көрсөтүүлөр дүйнөлүк рынокто атаандаштыкка,уюмдардын экспорттук дараметин жогорулатууга көмөк көрсөтүү;

 

-Кыргыз Республикасынын сапат боюнча сыйлыгы үчүн атаандаштыкты жогорулатуу,жогорку сапаттагы кызматтарды көрсөтүү жана сапаттуу башкаруунун жогорку натыйжалуу ыкмаларын киргизүүнү стимулдаштыруу;

Башкаруу милдеттери:

 

-илимдин,техниканын жана технологиянын даражасына ылайык жасалган буюмдардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу;

 

-айлана-чөйрө,калктын ден соолугу,өмүрү үчүн коопсуздук деңгээлин жогорулатуу;

 

-башкаруу системаларынын,буюмдардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жана коопсуздугун камсыздоону иштеп чыгуу;

 

-эл аралык стандарттарды,эрежелерди жана башка ченемдик укуктук актыларды колдонууга көмөк көрсөтүү;

-Кыргыз Республикасынын сапат боюнча сыйлыгын ыйгаруу Кеңешин иш менен камсыз кылуу;

 

-Кыргыз Республикасынын сапат боюнча сыйлыгын ыйгаруу улуттук экономиканын таламдарында атаандаштыктын,илимдин,техниканын жана технологиянын өнүгүү деңгээлин камсыз кылуу;

 

-буюмдардын жана тейлөө сапаты жаатындагы жетишкендиктери боюнча КМШ сыйлыгы үчүн сынакка жергиликтүү уюмдардын катышуусун камсыз кылуу;

 

Кызматтык милдеттери:

 

-Кыргыз Республикасынын сапат боюнча сыйлыгы үчүн конкурстук иштерди уюштуруу;

-техникалык катчылык Кеңеши Кыргыз Республикасынын Сапат боюнча сыйлыгын тапшыруу милдетин аткарат;

-буюмдар жана тейлөө сапаты жаатындагы жетишкендиктери боюнча КМШ сыйлыгы үчүн конкурс,конкурстук комиссиянын катчылыгынын программалык иш-милдеттерине кирет;

-сапатты башкаруу системалары ISO 9000 иштеп чыгуу жана ишке ашыруу,азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча башкаруу системасынын  ISO 22000,НАССР ж.б. башкаруу системаларын ички аудит боюнча окутуу;

-сапатты башкаруу системалары боюнча практикалык жана методикалык жардам көрсөтүү,азык-түлүк коопсуздугун  башкаруу системасына,башкаруу органдарына, уюмдарга,чарбалык субъекттерге консультациялык кызмат көрсөтүү;

-эсептөөнү ишке ашыруу жана башкаруу системасын киргизген ишканалардын тизмесин түзүү.

 

Укуктук база:

 

1.2010-жылдын 27-июнундагы Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

2.2004-жылдын 11-августундагы №114 «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

3.2004-жылдын 4-августундагы №106 Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси

4.2009-жылдын 20-июлундагы №241 Кыргыз Республикасынын «Ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы

5.2004-жылдын 22-майындагы №67 Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында техникалык жөнгө салуу жөнүндө» Мыйзамы

6.2015-жылдын 3-апрелиндеги №72 Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Мыйзамы

7.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 12-мартындагы №91 Токтому «Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы Стандартташтыруу жана метрология борбору жөнүндө»

8.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1997-жылдын 18-августундагы №478 Токтому «Сапат боюнча Кыргыз Республикасынын сыйлыктарын белгилөө жөнүндө»

9.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 31-мартындагы №174 Токтому «Кыргыз Республикасынын экспортун өнүктүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын 2015-2017-жылдарга Планы»

10.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 22-июнундагы №346 Токтому «2020-жылга чейинки мезгилге Кыргыз Республикасынын Улуттук сапатты өнүктүрүү жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу»

11.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 4-сентябрындагы №618 Токтому «2015-2017-жылдарга карата Кыргыз Республикасында азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу программасын бекитүү жөнүндө»

Кыскача маалымат

 

Бажы биримдигине (мындан ары ЕАЭС) Кыргыз Республикасынын толук мүчөлүгүнө байланыштуу өлкөдө Ата Мекендик  азык өндүрүүчүлөрдүн атаандаштыгы үчүн ички рынокту жана ЕАЭСке мүчө өлкөлөрдү азык менен камсыз кылуу талаптары катуу күчөдү.

Ата Мекендик ишканалардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн  ЕАЭС өлкөлөрүнө азыктарын жеткирүү үчүн ишканаларды башкаруу системасын киргизүү болуп;

сапат башкаруу системасынын эл аралык ИСО 9001 ылайык ,тамак-аш коопсуздук башкаруу системасынын ИСО 22000 ж.б.башкаруу системасы болуп саналат.

Буюмдардын коопсуздугу менен байланышкан тамак-аш азыктарын өндүрүү (даярдоо) менен жол-жоболорун жүзөгө ашыруу боюнча Бажы биримдигинин 021/2011 «тамак-аш коопсуздугу жөнүндө»техникалык регламентке ылайык,даярдоочу жол-жоболорун ишке ашырууну жана сактоону НАССР негизинде даярдоо,түзүү,жол-жоболорун жүзөгө ашыруу жана колдоо керек. Hazard Analysis and Critical Control Points

Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 3-апрелиндеги №72 «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Мыйзамы 29-беренесинин 10-пунктунда сапатты башкаруу системасына берилген күбөлүктү карайт

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 22-июнундагы №346 Токтомунда «2020-жылга чейинки мезгилге Кыргыз Республикасынын улуттук сапатын жакшыртуу,өнүктүрүү түшүнүгүн бекитүү жөнүндө» ишканаларды башкаруу системасын ишке ашыруу боюнча ишти өнүктүрүү чечими каралган.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 4-сентябрындагы №346 Токтому «2015-2017-жылдарга карата Кыргыз Республикасында азык-түлүк коопсуздугу жана тамак-аш менен камсыздоо программасынын»Жобосу бекитилген

 

Тамак-аш өндүрүүчүлөрдүн аралык тартип үчүн усулдук жана ченемдик –укуктук колдоону камсыз кылуу максатында (ЭМ,СМ,ГИВФБ)21.12.2015-жылга чейин №39 «башкаруу системасынын натыйжалуу иштеши үчүн зарыл болгон негизги программасынын  негизги жоболорун (программалык жай)ишке ашыруу боюнча тамак-аш коопсуздугун ХАССП нын негизги принциптерине ылайык колдонмо» бекитилген

Башкаруу системаларын башкаруу,шайкештикти баалоо боюнча,талдоо жана иштеп чыгуу:

-Кыргыз Республикасынын Сапат сыйлыгын тапшыруу боюнча техникалык катчылык Кеңеши

-Продукт жана тейлөө сапаты жаатындагы жетишкендиктери үчүн КМШ сыйлыгына сынак комиссиясынын катчылыгы

 

Байланыш телефондору:

Башкармалыктын башчысы - Нурматов Болот Асанович

Тел:66 22 81,e-mail:b.nurmatov@nism.gov.kg

1.Башкаруу системалар башкармалыгы:

Бөлүм башчысы-Джумагулов Эмиль Ринадович

Тел:66 22 81,e-mail:qms@nism.gov.kg

2. Талдоо жана шайкештикти баалоо бөлүмү:

Бөлүм башчысы-Айткулова Мира Мухамашевна

Тел:66 13 67, e-mail: nism@nism.gov.kg

 

© Центр по Стандартизации и Метрологии при Министерстве экономики КР 2016

Email: nism@nism.gov.kg Телефон: +996(312)661367