ЦЕНТР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ ПРИ

МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗСТАНДАРТ

Телефон:

+996(312)661367

E-mail:

nism@nism.gov.kg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Распоряжением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 05 июля 2022 года №468 Нурматов Болотбек Асанович назначен директором Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (Кыргызстандарт).

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 5-июлундагы №468 тескеме менен Нурматов Болотбек Асанович Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Стандартташтыруу жана метрология боюнча борбордун (Кыргызстандарт) директору болуп дайындалды.

 

 

Видеоролик по конкурсу на соискание Премии СНГ

© Центр по Стандартизации и Метрологии при Министерстве экономики КР 2016

Email: nism@nism.gov.kg Телефон: +996(312)661367